Jag har specialiserat mig på regressioner för två olika medvetandeplan, det inre barnet, (ditt känsloliv & känslobehov) och ditt högre jag, (ett klart medvetande om dig själv som öppnar upp för dina möjligheter och gåvor). Regressionerna är till för att få dig att hämta hem din kraft och komma i kontakt med djupare plan av dig själv. En regression resulterar i nya insikter och verktyg att förstå dig själv och i flesta fall öppnar den upp blockeringar som kan ha hämmat dig.

Du kan välja mellan tre olika regressioner eller diskutera med mig kring förslag på annat tema/ämne.

Inre Barnet kopplas ihop med hjärtchakrat och att vara sårbar, autentisk och öppen för livets möjligheter. Den blir oftast spontant närvarande vid förälskelse och passion eller vid starka känslor! Det inre barnets nycklar syns oftast genom det kreativa uttrycket och är viktigt för dig som vill utforska hur du kan bli mer autentisk genom att vara sårbar och i kontakt med dina känslor.

Grundpelare för ett levande inre barn är nyfikenhet, tillit, glädje, fantasi mod och att vara i kontakt med dina känslobehov.

”Inre barnet hjälper dig att öppna ditt hjärta för nya möjligheter och släppa taget om känslor som tynger! Inre barnet är kompassen i ditt känsloliv”

Det högre jaget kopplas ihop med halschakrat och alla chakran ovanför halsen. Det kan förknippas med en klarhet över vem du är och vad din livsuppgift är och att förverkliga dig själv. Samt förmågan att kunna se på dig själv och ditt liv objektivt från ett högre perspektiv istället för att ta livet personligt.

Du kan välja mellan två olika teman under regression med ditt högre jag:

1. Tidigare liv, en resa tillbaka i tiden för att förstå hur du blivit den du är idag. Du kan få hjälp att släppa oförklarliga trauman och blockeringar samt komma i kontakt med gåvor och förmågor som finns i dina cellminnen och din själ!

2. Din mediala förmåga, att hitta svar och lösningar genom kontakt med guider, änglar och andra sidan. En resa till övervärlden för att frigöra din potential!

Du kan välja mellan 60 min upp till 120 min pass för din regression. Jag rekommenderar 90 min då tiden går väldigt fort i transstadium och har du mycket som du vill hinna utforska så behövs lite mer tid än 60min. Efter varje resa samtalar vi för att summera det du upplevt. Du har möjlighet att spela in allting om du har med dig egen utrustning för det. tex. en iphone eller smartphone.

Pris Tid
990 kr 90 min
1200 kr 120 min

 

Nu erbjudande på Klippkort 5 x 60 min valfri behandling 2900 kr.

Alla priser kommer att höjas från 1 September 2018.

Du är varmt välkommen att höra av dig kring frågor om regressionerna!