Temat inre barnet återkommer på föredrag och workshops samt som tema under meditationer samt genom individuella regressioner med Cosmic Johanna.

inre barnetWorkshop

Vi gör olika övningar för att komma i kontakt med ditt inre barn, bla. meditation, tillitsövningar och skrivövningar! Fokus på det kreativa uttrycket och att utforska hur man kan bli mer autentisk genom att vara sårbar och i kontakt med dina känslor. Grundpelare för ett levande inre barn är nyfikenhet, tillit, glädje, fantasi mod och att vara i kontakt med dina känslobehov. Med Cosmic Johanna, Clairvoyant healer som har 15 års erfarenhet som alternativ terapeut.

”Inre barnet hjälper dig att öppna ditt hjärta för nya möjligheter och släppa taget om känslor som tynger! Inre barnet är kompassen i ditt känsloliv”

 

Nästa WORKSHOP med temat inre barnet är på lördag 13 juni kl. 12 – 17 i Uppsala. 

 

Varmt välkommen att möta och spendera tid med ditt inre barn i en trygg grupp! För mer information om lokalen i Uppsala och hur du hittar dit finns på www.bralivnu.com. Kostnaden är 650 kr per person. Vid intresse kan enskilda kurser anordnas för en liten eller stor grupp!