Temat inre barnet återkommer på föredrag och workshops samt som tema under meditationer samt genom individuella regressioner med Cosmic Johanna. Hör av dig vid intresse för individuella sessioner med dit inre barn och dess läkning.

Workshop Inre barnet

Vi gör olika övningar för att komma i kontakt med ditt inre barn, bla. meditation, tillitsövningar och skrivövningar! Fokus på det kreativa uttrycket och att utforska hur man kan bli mer autentisk genom att vara sårbar och i kontakt med dina känslor. Grundpelare för ett levande inre barn är nyfikenhet, tillit, glädje, fantasi mod och att vara i kontakt med dina känslobehov. Med Cosmic Johanna, Clairvoyant healer som har 19 års erfarenhet som alternativ terapeut.

”Inre barnet hjälper dig att öppna ditt hjärta för nya möjligheter och släppa taget om känslor som tynger! Inre barnet är kompassen i ditt känsloliv”

Vägledd meditation för det inre barnet med soundhealing

22.8.2019 kl. 18.00-20.00

Adress: Magiboden, Sjögetorps gård 1, Ödeshög.

Pris: 250 kr / 200 kr inkl. örtte.

Kan även bokas för privata grupper, 90 min kostar då 1500 kr plus resekostnader, eller i Ödeshög.

inre barnet