Hur känslor påverkar vår hälsa.

Hälsa har nog aldrig varit mer aktuellt än nu i dessa tider då vi står inför en global pandemi. Det är fint att ta del av hur stort intresset blivit på sociala medier över hur vi kan ta hand om oss själva på bästa sätt i dessa tider. Det får mig att minnas även alla husmorskurser man fick ta del av som barn. De äldre generationerna har också varit med om pandemier och tragedier, krig och elände. Genom historien har vi kämpat oss igenom virus och bakterier på planeten. Det finns mycket vi kan göra för att ta hand om oss själva, genom att boosta immunförsvaret. Ta hand om grunderna som tillräckligt med sömn, näring och frisk luft samt tillräckligt med vätskeintag.

För att sedan bygga på med vitaminer och mineraler som vi kanske inte alltid får tillräckligt av genom maten. Vilken slags mat väljer du att äta? Vad innehåller den? osv. Finns så många matläror och vitaminläror och det är intressant tycker jag. Vi har alla ett eget ansvar att välja kring vår hälsa och vilka källor vi vill följa, vilka normer riktlinjer vi följer. Kommer visdomen utifrån från en källa utanför oss eller inifrån vår egen intuition? Vi har alla en stark intuition inom oss där själen kan guida oss och ge oss allt vi behöver av information och visdom bara vi lär oss att lyssna inåt och lita på vår egen styrka och kapacitet. Vår egen förmåga att klara av livet och även döden när den kommer.

Det som tar på vår hälsa mest är egentligen konflikter och rädslor inom oss som är oupplösta, oklara. Den största rädslan människor bär är om döden. Vad kommer att ske då? Tar allt slut? Rädslor att förlora våra nära och kära, våra egodelar, identitet, arbete, rykten osv.

Det jag lärt mig genom åren som medium och healer är att våra känslor och tankar samt vår föreställning om livet och dess möjligheter och utmaningar påverkar oss enormt. Just nu kan man se enorma mängder rädslor projiceras ut i världen genom olika kanaler och former. I mycket större utsträckning än att fokusera på vad kan vi göra som förbättrar vår tillvaro eller leder oss till inre frid eller balans i vår tillvaro. Istället är det som att vi matas av kriser och katastrofer som bara bombarerar oss kollektivt. jag vill inte gå in i att peka ut vem eller vilka som har gjort fel utan istället belysa det vi kan göra. Ett val som människan alltid haft framför sig nån gång i livet, oftast genom kriser. Att vända blicken inåt och skapa förändring inifrån oss själva, genom att bli vän med alla de känslor och tankar som bombarderar oss. Världen omkring oss har alltid varit kaotisk, genom hela historien. Inom oss finns de sanna svaren och kraften att finna frid oavsett vad som sker omkring oss.

“Vi går igenom ett kollektivt uppvaknande inom mänskligheten.”

Oändliga möjligheter över hur framtiden kommer se ut finns tillgängliga. Låt oss inte låsa oss vid att rädslorna skapar scenarierna om vår fortsatta utveckling på planeten. När vi släpper rädslorna kan vi skapa något vi aldrig upplevt tidigare, ett nytt förhållningssätt till livet.

När vi känner skräck, rädsla och smärta är det svårare att skapa något annat, än denna upplevelse och kanske är det detta vi behöver läka först för att kunna mötas i kärlek, harmoni och gemenskap så småningom, när vi gått genom av lagren av känslor inom oss först. Vi består av så många nyanser av känslor som påverkar hela vårt system och uppfattning av världen.

På vipassana kursen lärde jag mig en viktig lärdom. Att vi behöver släppa taget om våra kriterier om vilka känslor vi välkomnar och vilka inte. Släppa motståndet till känslor som vi anser vara ovälkomna och låta dem alla passera som endast känslor. Ej ge dem titlar som bra och dåliga och värdesätta dem olika, utan se dem bara för vad de är…känslor.

Välkommen till min videoblogg på youtube, här en video om hälsotankar.