Lär dig försonas

En föreläsning om vägen till försoning i hjärtat

Är man inte försonad med sig själv är man inte heller det med omvärlden. Man bär konflikten inom sig och betalar för den varje dag. Att kunna försonas inuti sig själv för sin egen del av konflikten är en fantastisk möjlighet som vi har tillgång till; när vi väljer det. Försoning i det inre leder till en kärleksfull stämning inombords och fridfulla relationer i det yttre. Föreläsningen belyser följande aspekter:

Har du svårt att förlåta och försonas med dig själv?
Inre försoning och förlåtelse, att vända sig till sitt eget hjärta.
Från konflikt, hämnd och våld till inre försoning, min egen erfarenhet.
Hur fungerar inre försoning? Hjärtat och egot, om insikt och hämnd.
Inre försoning som grund för en lyckad yttre försoning.
Hur gör man?
Exempel på inre försoningsverktyg för vardagsbruk.
Föreläsningen avslutas med en vägledd inre försoningsmeditation.

Föreläsare: Pel Rostam
Tid: fredag 10/2, kl 18-20
Plats: Bondegatan 28, 1tr ner, Stockholm
Pris: 150kr Varmt välkommen! Det finns några platser kvar.

Försoning i hjärtat

Försoning i hjärtat