Spirituell afton

Alla helgons helg innebär fokus på livet efter döden och vår saknad efter dem som varit oss nära men inte längre är med oss. Många besöker gravplatser och kyrkor, tänder ljus och på olika sätt minns sina nära och kära på andra sidan. Ibland saknar vi helt enkelt våra nära och kära och undrar hur de har det på andras sidan. I många fall kanske man inte kunnat ta ordentligt farväl, som vid plötsliga dödsfall. Då kan man besöka ett medium och kommunicera kring det som inte blivit sagt eller få veta lite mer om livet efter döden. Många gånger vill våra anhöriga stödja oss från andra sidan med omtanke och ibland vägledning eller med bus, beroende på deras karaktär.

Vid en privat sittning eller en gruppseans har du möjlighet att lära dig hur det går till att kommuniera med släktingar och vänner från andra sidan. Ibland blir våra anhöriga andliga guider eller beskyddare till oss, men för det krävs det ett starkt hjärteband i relationen eller ett själsligt band som binder samman kring ett sådant ansvarstagande. Oftast märker man av närvaron från andra sidan, speciellt om den återkommer till en. Då finns det något att kommuncera kring, eller ett intresse för kommunikation från den anden.

Ikväll hade jag en privat grupp bokning, ett gäng kvinnor som arbetade tillsammans, de kom på en “spirituell afton” med mig på Stockholm Saltrum. I detta upplägg ingår en storseans för gruppen i saltrummet efter en kort meditation för att komma i kontakt med intuitionen. Sedan berättade jag om auran och vad som kan läsas av i vår aura, och alla deltagare fick en kort demonstration av aurans färg, kraftelemet, som kan vara vatten, luft, jord eller eld, dessa element indikerar på personlighets karaktär. Som avslutning i auraläsningen fick alla ett kraftdjur som indikerar på arketyper och inre förmågor. Dessa syns alltid i auran, men där finns även att läsa mer information kring, hälsa, förmågor, och utmaning m.m. Auran innehåller information om oss och ändras i färg och vibration beroende hur vi mår och vart vi befinner oss i livet. Det går att boka privata spirituella kvällar för grupper i saltrummet då det ingår saltrumsbehandling och fika. Det går att boka 90 min för 1500 kr för upp till 5 personer. Priset baseras på hur stor gruppen är och ifall man vill boka en längre tid, eller om du vill boka med bubbel och snacks. För fler personer är priset 300 kr extra per person.

Privata sittningar kan bokas fredagar på Stockholm saltrum med mig, du kan välja mellan 30 min till 120 min.  De privata sittningar får spelas in, om du har egen utrustning, men ej gruppseanser då det blir mer känsligt i grupp.

Här kan du tal del av ett gammal klipp i en diskussion ang seanser.

 

Välkommen att höra av dig till mig vid frågor och intresse för det spirituella!