Tidigare liv mysterier

Det finns allt fler människor som kommer i kontakt med längtan  till en svunnen tid som aktiverats i kontakt med böcker och filmer. Det klingar an en sträng i vårt inre att bli påminda om tider och platser även när vi reser utomlands! Många av våra intressen och talanger kan bottna i gamla själsminnen, även oförklarade rädslor kan bli påminda.

Jag kom i kontakt med tidigare liv frågeställningar när jag var i tjugoårs åldern då jag fick inre bilder och starka associationer till 1700-talet. Detta ledde till att jag sökte mig till en tidigare liv regression och började läsa böcker om ämnet. Livet blev aldrig detsamma efter alla insikter och mysterier som öppnades efter denna regression. Jag lärde mig så småningom att även göra självhypnos och gå i trans för att söka svar i mitt inre för att hitta svar på mysteriet kring min egen existens, varför jag har så mycket i bagaget och varför jag formats till den jag är idag! Temat har följt med naturligt i mitt arbete som clairvoyant healer och numera erbjuder jag även tidigare liv regressioner för dig som vill utforska dessa själsminnen med både knutpunkter till trauman och talanger! Mottagningen är på Stockholm

Saltrum och det behövs 90min-120min tid för att gå på djupet i en regression med samtal både innan och efter. I min debutroman NEKTRA tar jag upp temat reinkarnation som en röd tråd genom boken. Dessa minnen kan även handla om tidigare liv i ickemänskliga former. Det går inte att säga annat än att tidigare liv som tema är ett mysterium och ett spännande tema att utforska. Något sker när vi kommer i kontant med känslor som faller på plats, kunskaper som landar och insikter som ger oss tillgång till mer av oss själva och vår själsliga historia!/Cosmic Johanna

Varmt välkommen att utforska detta tema genom en miniworkshop på Saltrummet i höst!

Fredag den  28.11. kl.18-20 “Reinkarnation och tidigare liv”

Cosmic Johanna berättar om egna erfarenheter och vägleder en  meditation kring temat!